Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομιλία Δ. Κουτσούμπα στην αυριανή συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Πολύ­μορ­φες δρά­σεις στις πόλεις που υπάρ­χουν στρα­τιω­τι­κές βάσεις ή σχε­διά­ζο­νται να δημιουρ­γη­θούν, διορ­γα­νώ­νουν σήμε­ρα και αύριο (22–23 Οκτω­βρί­ου) οι οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ (Λάρι­σα, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Χανιά, Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, Σύρος, Πάτρα, Πρέ­βε­ζα, Καλα­μά­τα, Βόλος, Κιλ­κίς και Αθήνα).

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, θα μιλή­σει στη συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας, αύριο Τρί­τη, 23 Οκτω­βρί­ου, στις 6.30 μ.μ., έξω από το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας. Θα ακο­λου­θή­σει πορεία στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρεσβεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο