Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα σε σύσκεψη μαζικών φορέων της Β’ Πειραιά στο Κερατσίνι 🎥LIVE

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την σύσκε­ψη μαζι­κών φορέ­ων της Β’ Πει­ραιά, που διορ­γα­νώ­νει η ΤΟ Πει­ραιά του ΚΚΕ για τις ευρω­ε­κλο­γές, στο Δημο­τι­κό Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Μελί­να Μερκούρη».

Στην σύσκε­ψη θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ενώ θα προη­γη­θούν οι τοπο­θε­τή­σεις εκπρο­σώ­πων σωμα­τεί­ων και φορέ­ων της περιοχής.

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο