Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη ΔΕΘ: Σήμερα στις 12:00 ζωντανά από την ΕΡΤ3, το «ertnews.gr» και το πόρταλ «902.gr»

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σήμε­ρα και αύριο επι­σκέ­πτε­ται τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο πλαί­σιο της 86ης Διε­θνούς Έκθε­σης Θεσσαλονίκης.

Σήμε­ρα, Παρα­σκευή 16 Σεπτέμ­βρη στις 12.00, θα μιλή­σει σε εκδή­λω­ση της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για τις πολι­τι­κές και οικο­νο­μι­κές εξε­λί­ξεις», στην αίθου­σα Α του Συνε­δρια­κού Κέντρου «Ν. Γερ­μα­νός». Η ομι­λία θα μετα­δο­θεί ζωντα­νά από την ΕΡΤ3, το «ertnews.gr» και το πόρ­ταλ «902.gr».

Δ. Κου­τσού­μπας: Το πρό­γραμ­μα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στο πλαί­σιο της 86ης ΔΕΘ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο