Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ονοματοδοσία του Πολύκεντρου Νίκαιας σε Κτίριο «Βέρα Νικολαΐδου» την Δευτέρα 14 Νοέμβρη

Τελε­τή ονο­μα­το­δο­σί­ας του πρώ­ην χώρου Πολύ­κε­ντρο Νίκαιας σε Κτί­ριο «Βέρα Νικο­λα­ΐ­δου», τιμής ένε­κεν για την προ­σφο­ρά της αεί­μνη­στης δημάρ­χου Νίκαιας και βου­λευ­τή ΚΚΕ, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τη Δευ­τέ­ρα 14 Νοέμ­βρη 2022.

Η τελε­τή, στην οποία καλούν ο δήμαρ­χος Νίκαιας — Αγί­ου Ιωάν­νη Ρέντη Γιώρ­γος Ιωα­κει­μί­δης και το Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, θα γίνει στις 6.30 το από­γευ­μα. Διεύ­θυν­ση: 1ο και 2ο Τμή­μα Προ­σχο­λι­κής Αγω­γής,  Κύπρου 142, Νίκαια.

Έναρ­ξη — χαι­ρε­τι­σμός: Γιώρ­γος Ιωα­κει­μί­δης, δήμαρ­χος Νίκαιας — Αγ. Ι. Ρέντη.

Βιο­γρα­φι­κό — Ιστο­ρι­κό: Πανα­γιώ­της Κατη­φές, επι­κε­φα­λής δημο­τι­κής παρά­τα­ξης «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και δημο­τι­κός σύμβουλος.

Χαι­ρε­τι­σμός ΕΕΔΥΕ: Ανδρια­νός Μπούκουρης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο