Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οργανώσεις ΚΝΕ στο εξωτερικό: Με βίντεο για τα αντιφασιστικά μνημεία του Βερολίνου τιμούν την 9η Μάη

Με ένα πρω­τό­τυ­πο βίντεο τιμούν την επέ­τειο των 75 χρό­νων από την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών οι Οργα­νώ­νεις της ΚΝΕ στο Εξω­τε­ρι­κό.

Για τις ανά­γκες του βίντεο, μέλη της ΚΝΕ βρέ­θη­καν στα αντι­φα­σι­στι­κά μνη­μεία στα πάρ­κα Tiergarten και Treptower του Βερο­λί­νου, καθώς και στον χώρο που βρί­σκε­ται το κτή­ριο του Ράιχ­στανγκ, εκεί που πριν 75 χρό­νια υψώ­θη­κε η κόκ­κι­νη σημαία με το σφυροδρέπανο.

Στο βίντεο παρου­σιά­ζο­νται εντυ­πω­σια­κά πλά­να και στοι­χεία για τα δύο μνη­μεία, που θυμί­ζουν ακό­μα και σήμε­ρα σε όποιον επι­σκέ­πτε­ται το Βερο­λί­νο τη μεγά­λη αλήθεια:

1917 CCCP

🚩  Τον φασισμό τον τσάκισε ο σοσιαλισμός και ο ηρωικός Κόκκινος Στρατός!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο