Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί…

Οι ίδιοι που εξύ­βρι­ζαν τους πρό­σφυ­γες από την #Συρία, το #Ιράκ, το #Αφγα­νι­στάν, την #Λιβύη, μιλώ­ντας για «λαθραί­ους» και «ξερο­νή­σια», σήμε­ρα πρω­το­στα­τούν σε δηλώ­σεις στή­ρι­ξης και ελε­η­μο­σύ­νης απέ­να­ντι στους #πρό­σφυ­γες από την #Ουκρα­νία.

Βλέ­πε­τε, όπως είπε και ο ανεκ­δι­ή­γη­τος βου­λευ­τής της ΝΔ Και­ρί­δης, οι Ουκρα­νοί είναι «ευρω­παί­οι», «λευ­κοί», «χρι­στια­νοί», είναι «δικοί μας». Ουαί υμίν γραμ­μα­τείς και φαρι­σαί­οι υποκριταί…

👉 Ακο­λου­θή­στε το «Ατέ­χνως» στο Twitter: https://twitter.com/Atexnos2015

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο