Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουαί υμίν!

Σας είμα­στε υπόχρεοι

‘’αρι­στε­ροί’’  ταγοί μας

‘’λου­λού­δια’’ μας εφέρατε

και πάλι στην αυλή μας !

 

‘’Αρι­στε­ρά’’ αβδηριτισμού

μ’ έλλει­ψη ευθυκρισίας

‘’αρι­στε­ρά’’ αμοραλισμού

και  ανυ­πο­λη­ψί­ας.

 

‘’Αρι­στε­ρά’’ δυσφήμισης

θυσί­ων και αγώνων

‘’αρι­στε­ρά αποδήμησης

εντός των υπονόμων.

 

Ουαί υμίν υποκριτές

αν ο λαός ξυπνήσει

Εσάς και  τους αφέ­ντες σας

θα σας εξαφανίσει .

D.ARMODOROS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο