Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ουκρανικός πύραλος S‑300 κατέπεσε στην Λευκορωσία, σύμφωνα με το Μινσκ

Ουκρα­νι­κός πύραυ­λος S‑300 κατέ­πε­σε στο έδα­φος της Λευ­κο­ρω­σί­ας σήμε­ρα, όπως μετέ­δω­σε το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων της χώρας BelTA.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας του Μινσκ ερευ­νά εάν τα συστή­μα­τα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας της Λευ­κο­ρω­σί­ας είχαν καταρ­ρί­ψει τον πύραυ­λο ή πρό­κει­ται για εσφαλ­μέ­νη εκτόξευση.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη μετα­ξύ 10 και 11 το πρωί (09.00–10.00 ώρα Ελλά­δας) ‑περί­που την ώρα που η Ρωσία εξα­πέ­λυε ομο­βρο­ντία πυραύ­λων προς την Ουκρανία.

Το BelTA ανέ­φε­ρε ότι ο πύραυ­λος που κατέ­λη­ξε στη Λευ­κο­ρω­σία προ­ήλ­θε από ουκρα­νι­κό έδα­φος. Δημο­σί­ευ­σε φωτο­γρα­φί­ες όπου φαί­νο­νται, όπως ανέ­φε­ρε, κομ­μά­τια ενός πυραύ­λου S‑300 σε ένα άδειο χωράφι.

Σύμ­φω­να με το BelTA, δεν υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για θύματα.

Ο S‑300 είναι ένας σοβιε­τι­κής επο­χής πύραυ­λος αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας που χρη­σι­μο­ποιεί­ται από την Ρωσία και την Ουκρα­νία. Τον Νοέμ­βριο, πύραυ­λος S‑300, που θεω­ρή­θη­κε ότι είχε εκτο­ξευ­θεί από την ουκρα­νι­κή αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να, κατέ­λη­ξε στην Πολωνία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο