Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ακροδεξιός οχετός του Βασίλη Τσιάρτα ξεχείλισε…

Έχει στα­μα­τή­σει το ποδό­σφαι­ρο εδώ και πολ­λά χρό­νια, δεν παύ­ει όμως να βγαί­νει κατά και­ρούς στην επι­και­ρό­τη­τα με τα άθλια- ακρο­δε­ξιάς μπό­χας- σχό­λια που κάνει στα social media. 

Και σα να μην έφτα­ναν οι ρατσι­στι­κές-φασι­στι­κές ασυ­ναρ­τη­σί­ες που αρά­δια­σε κατά το πρό­σφα­το παρελ­θόν, δεί­χνο­ντας το πραγ­μα­τι­κό του πολι­τι­κό «ποιόν», ο παλαί­μα­χος ποδο­σφαι­ρι­στής Βασί­λης Τσιάρ­τας ξανα­χτύ­πη­σε με νέα ανάρ­τη­ση, αυτήν τη φορά με αφορ­μή τον κορονοϊό.

Σε ένα ανορ­θό­γρα­φο ποστά­ρι­σμα στο Facebook, που θα ζήλευε μέχρι και ο τελευ­ταί­ος χρυ­σαυ­γί­της, ο Τσιάρ­τας έγραψε:

«Μέχρι να τελειώ­σει αυτός ο εφιάλ­της και να μπού­με πάλι με ασφά­λεια σε κανο­νι­κούς ρυθ­μούς μπο­ρεί­τε εσείς οι Κομ­μου­νι­στές, Ζαί­οι και παπα­γα­λά­κια να το βου­λώ­σε­τε και να πάτε να γαμω­πλυ­θεί­τε επι­τέ­λους; Και ενο­χλεί­τε και δεν προ­σφέ­ρε­τε τίπο­τα απο­λύ­τως. Νισά­φι πια. Κρα­τή­στε και τα ρέστα απ’ το δεύ­τε­ρο…». 

tsiartas

Αν μη τι άλλο, αν απο­δει­κνύ­ει κάτι η περί­πτω­ση Τσιάρ­τα είναι πως μπο­ρεί κάποιος να είναι μεν καλός αθλη­τής, αλλά άθλιος ως άνθρωπος. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο