Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βασίλης Μποτίνος

Ο Βασί­λης Μπο­τί­νος, ένας από τους θρύ­λους του Ολυ­μπια­κού και του ελλη­νι­κού ποδο­σφαί­ρου, έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 78 ετών, νικη­μέ­νος από τον κοροναϊό.

Ο Βασί­λης Μπο­τί­νος γεν­νή­θη­κε στις 19 Οκτω­βρί­ου 1944 στο Βόλο. Ξεκί­νη­σε τη στα­διο­δρο­μία του από τον τοπι­κό Ολυ­μπια­κό, όπου αγω­νι­ζό­ταν ως σέντερ φορ. Το 1964, αφού προη­γου­μέ­νως είχε ανα­δει­χθεί πρώ­τος σκό­ρερ του Ολυ­μπια­κού Βόλου με 19 γκολ σε 29 αγώ­νες, πήρε μετα­γρα­φή στον Ολυ­μπια­κό Πει­ραιώς έπει­τα από ενέρ­γειες του τότε αντι­προ­έ­δρου της ομά­δας, Σηφα­λά­κη, παρά το γεγο­νός ότι ενδια­φέ­ρον για την από­κτη­σή του είχαν εκφρά­σει τόσο ο Πανιώ­νιος όσο και ο Ηρακλής.

Στην ομά­δα του Πει­ραιά αγω­νί­στη­κε με επι­τυ­χία ως εξτρέμ και παρέ­μει­νε μέχρι το 1971 όταν ένας σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός καθώς και εξω­γη­πε­δι­κές παρεμ­βά­σεις πολι­τι­κών παρα­γό­ντων (Ασλα­νί­δης) έβα­λαν πρό­ω­ρα τέλος στην καριέ­ρα του.

Το 1972 ο Μπο­τί­νος αγω­νί­στη­κε με τη φανέ­λα του Παναι­γιά­λειου στη Β’ Εθνι­κή. Η τελευ­ταία σεζόν όπου αγω­νί­στη­κε ήταν το 1973–74 με τον Πανιώ­νιο. Υπήρ­ξε 12 φορές διε­θνής με την Εθνι­κή Ελλά­δας πετυ­χαί­νο­ντας 3 τέρ­μα­τα από το 1967 μέχρι το 1969.

Επί­σης, κατέ­κτη­σε δύο φορές το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Ποδο­σφαί­ρου Ενό­πλων, το 1968 και το 1969.

Με τον Ολυ­μπια­κό, σε 140 συμ­με­το­χές, ο Μπο­τί­νος πέτυ­χε 120 τέρ­μα­τα και ψηφί­στη­κε στη χρυ­σή ενδε­κά­δα του Ολυ­μπια­κού όλων των επο­χών ως αρι­στε­ρός ακραί­ος κυνηγός.

in.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο