Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας στη Λάρισα την Παρασκευή 5 Μάη

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας θα επι­σκε­φθεί την Παρα­σκευή 5 Μάη τη Λάρι­σα.

Το πρό­γραμ­μα της επί­σκε­ψης έχει ως εξής:

Στις 12.00 το μεση­μέ­ρι θα επι­σκε­φθεί το παζά­ρι της Αγιάς.

Στις 20.00 θα μιλή­σει σε μεγά­λη ανοι­χτή συγκέ­ντρω­ση στην κεντρι­κή πλα­τεία της Λάρι­σας. Στη συγκέ­ντρω­ση θα χαι­ρε­τί­σουν: ο Γιώρ­γος Λαμπρού­λης, βου­λευ­τής Λάρι­σας του ΚΚΕ και εκ νέου υπο­ψή­φιος, και ο Γιώρ­γος Παπα­κων­στα­ντί­νου, υπο­πτέ­ραρ­χος (Μ) ε.α., υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής του ΚΚΕ στην Α’ Αθήνας.

Στις 22.00 θα παρα­βρε­θεί στην συνε­στί­α­ση των Τ.Ο. Λάρι­σας και Υπαί­θρου του ΚΚΕ, στο κτή­μα Δρι­στέλ­λα (7ο χιλιό­με­τρο Λάρι­σας ‑Τυρ­νά­βου)

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο