Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο γιορτασμός της πρώτης επετείου του θανάτου του Β.Ι. ΛΕΝΙΝ στην Θεσσαλονίκη στα 1925

Επιμέλεια Αλέκος Χατζηκώστας //

Για πρώτη φορά, ένα χρόνο μετά το θάνατο του ηγέτη της Οκτωβριανής Επανάστασης Β.Ι. ΛΕΝΙΝ το ΚΚΕ και η ΟΚΝΕ αποφασίζουν να γιορτάσουν την επέτειο, μαζί με την επέτειο της δολοφονίας των ΛΗΜΠΝΕΧΤ και ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ με εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της χώρας. Μάλιστα η Κ.Ε της ΟΚΝΕ για το σκοπό αυτό ετοιμάζει ειδική προκήρυξη, ενώ στον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ δημοσιεύεται και σχέδιο ομιλίας για τους «ρήτορες» των συγκεντρώσεων αυτών .

Η πρώτη συγκέντρωση στη χώρα πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 18/1. Η συγκέντρωση στην Αθήνα (ήταν προγραμματισμένη για τις 25/1) απαγορεύτηκε (παρά  το κλίμα της τρομοκρατίας πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε διάφορες συνοικίες) ενώ από ΡΕΠΟΡΤΑΖ του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ μαθαίνουμε ότι τελικά πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε Λάρισα και Πάτρα.

Στο  αφιέρωμα για την πρώτη αυτή επετειακή συγκέντρωση αξιοποιούμε ρεπορτάζ του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ και της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, χρησιμοποιώντας την

ορθογραφία και τη γλώσσα της εποχής, ενώ επισημαίνουμε ότι στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ υπάρχει λαθεμένη αναγραφή των ονομάτων των ομιλητών. 

Η ανταπόκριση του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ (24/1/1925) σε μονόστηλο (4 σελ.) του αναφέρει: «Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ ΕΝ ΕΘΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ταχυδρομικώς): «Κατόπιν πρωτοβουλίας του Κομμουνιστικού Τμήματος Θεσσαλονίκης και της Κομμουνιστικής Νεολαίας εγένετο μεγαλειώδης συγκέντρωσις καθ’ ην χιλιάδες ολόκληροι εργατών και γενικώς πτωχών βιοπαλαιστών εις τον κινηματογράφον «Σκαϊτιγκ» για την  επέτειο του θανάτου του Λένιν ως και της δολοφονίας του Λήμπντεχτ και της Λούξεμπουργκ.

Η στρατοκρατία έδρασε και πάλι. Έφιππα αποσπάσματα χωροφυλακής είχον ζώσει το κινηματοθέατρον. Πληθώρα δε χαφιέδων είχον καταλάβει την είσοδον. Οι υδραντλίες του Δήμου εις μικράν απόστασιν ανέμενον όπως αρχίσωσι εις την πρώτην διαταγήν το άσιμον έργον των.  Γενικώς δε ελήφθησαν τα αυτά τρομοκρατικά μέτρα δια την παρεμπόδισινου πλήθους όπως προέλθη εις την συγκέντρωσιν.

Παρ’ όλα όμως αυτά το πλήθος προσήλθε. Προς αυτό ωμίλησε εκ μέρους της Κομμουνιστικής Νεολαίας ο σ. Κ. Κουτβής, (πρόκειται για τον Νίκο Ζαχαριάδη μετέπειτα Γενικό Γραμματέα  του ΚΚΕ που τη περίοδο εκείνη ερχόμενος από το Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των Εργαζομένων της Ανατολής- Κουτβ- δούλευε στην 3μελη γραμματεία της ΟΚΝΕ Θεσσαλονίκης) εκ δε του Κομουνιστικού Κόμματος ο σ. Γεωργάκης. Ωσαύτως ωμίλησε εκ μέρους των Κομουνιστών φοιτητών ο σ. Μαραγγός, εκ μέρους της Ενώσεως Π. Πολεμιστών και ο σ. Βιτσώρης.

Οι ομιλητές εξήραν το έργον των Λένιν. Λήμπνεχτ και Λούξεμπουργκ εκαυτηρίασαν τον φασισμόν και εν μέσω ζωηρών χειροκροτημάτων και επευφημιών υπέρ του Κόμματος και της Κοινωνικής Επαναστάσεως, ώρκισαν τα συγκεντρωμένα πλήθη όπως αγωνισθούν δια την την εγκαθίδρυσιν εν Ελλάδι της Εργατοαγροτικής Κυβερνήσεως.

Τέλος ενεκρίθη σχετικόν ψήφισμα και τα πλήθη διελύθησαν ησύχως προς μεγάλην θλίψιν των χαφιέδων οίτινες ανέμενον βλακωδώς όπως οι συγκεντρωθέντες προκαλέσωσι ταραχάς και επέμβωσιν αυτοί δια τους γνωστούς ευνοήτους λόγους.

Στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ υπάρχει προδημοσίευση για τη συγκέντρωση. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (18/1) «ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ»

«Κατόπιν αιτήσεως των κομμουνιστών Ασβεστοχωρίου όπως συγκροτήσουν σήμερον το απόγευμα συλλαλητήριον εδόθη χθες το εσπέρας η σχετική άδεια υπό της Διοικήσεως Χωροφυλακής.

Εκ παραλλήλου θα γίνη και η προαγγελιείσα συγκέντρωσις των κομμουνιστών της πόλεώς μας το απόγευμα εις το Σκαϊτιγκ.  Προς τούτο η αστυνομία έλαβεν όλα τα αναγκαία μέτρα διετάχθη δε ολόκληρος η δύναμις της Χωροφυλακής να  διατέλη εν επιφυλακή».

Σε ανταπόκριση της εφημερίδας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ την επόμενη μέρα (19/1) αναφέρονται τα εξής: «Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ. Χθες το πρωί εγένετο εις το Σκαϊταγκ συγκένρωσις της Κομουνιστικής Νεολαίας προς τέλεισιν μνημοσύνου επί τη επετείω του θανάτου τους ΚαρλΛήμπνεχτ, Ρόζας Λούξενμπουργκ και Λένιν. Ο προεδρεύων Ντοέβες ανέπτυξε τον σκοπόν της συγκεντρώσεως και έδωσε τον λόγον εις τον σύντροφον Βασιλειάδην.

Ο  Ρήτωρ εχαιρέτισε τους συγκεντρωθέντας εκ μέρους της κομμουνιστικής Νεολαίας. Κατόπιν ανέπτυξε διά μακρών την δράσιν του Λιμπνεχτ και Λούξεμπουργκ ενάντίον του γερμανικού ιμπεριαλισμού. Ο ρήτωρ επετέθη εναντίον της κεφαλαιοκρατικής τάξεως της Ελλάδος, ήτις μεταχειρίζεται πιεστικά μέτρα προς πάταξιν της κομμουνιστικής ιδεολογίας.

Μετά τοπέρας του λόγου του οι συγκεντρωθέντες έψαλον το εμβατήριον της Γ’ Διεθνούς. Ωμίλησαν κατόπιν πολλοί άλλοι εξ ων ο σύντροφος Μαραγκός είπεν εν τωλόγω του: «Θα επιδιώξωμεν λέγει συννεννόησιν μετά των σέρβων και βουλγάρων συντρόφων προς σύμπτηξιν αυτονόμου Μακεδονίας με εργατοαγροτικήν κυβέρνησιν».Επίσης ο σύντροφος Βιτσότης εκ μέρους των παλιών πολεμιστών είπεν ότι ορκίζονται ν’ ακολουθήσουν τα παραδείγματά του γκρεμνίζοντας επαναστατικά την κυριαρχία της βίας της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας και εγκαθιδρύοντας την Εργατοαγροτική Κυβέρνηση.Οτι θα αγωνισθούν για την απελευθέρωση των καταπιεομένων εθνικών μειονοτήτων για την ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκης. Αν ο ΛΕΝΙΝ πέθανε ο ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΣ ζη κι ας τρέμουν οι τύραννοι της γης τις απελευθερωτικές ακτίνες που σκορπάει ο ήσυχος τάφος του μεγάλου οδηγού της προλεταριακής επανάστασις απ’  την κόκκινη πλατεία της ΜΟΣΧΑΣ του κέντρου της παγκόσμιας επανάστασης. Κατά την συγκέντρωσιν ουδέν επεισόδιον εσημειώθη»