Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Γκάτσος που αγάπησα» με τον Μ. Μητσιά και την Κ. Καραμπέτη στον «Παρνασσό»

Η μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή παρά­στα­ση «Ο Γκά­τσος που αγά­πη­σα» με τον Μανώ­λη Μητσιά και την Καρυο­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη, επι­στρέ­φει για τρεις νύχτες στον ΦΣ «Παρ­νασ­σός», στις 24 Φεβρουα­ρί­ου, 3 και 10 Μαρ­τί­ου και ώρα έναρ­ξης 21:00.

Πρό­κει­ται για ένα αφιέ­ρω­μα από καρ­διάς στον Νίκο Γκά­τσο, τον ποι­η­τή που έδω­σε τον κανό­να του καλού ελλη­νι­κού τρα­γου­διού και που αγα­πή­θη­κε όσο λίγοι ομό­τε­χνοί του. Η σκη­νή του ΦΣ “Παρ­νασ­σός” θα πλημ­μυ­ρί­σει με τις μελω­δί­ες των Μάνου Χατζι­δά­κι, Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, Σταύ­ρου Ξαρ­χά­κου, Δήμου Μού­τση, Λου­κια­νού Κηλαη­δό­νη και Ηλία Ανδριόπουλου.

“Μη μου χτυ­πάς τα μεσά­νυ­χτα την πόρ­τα”, “Ο Γιάν­νης ο Φονιάς”, “Τ΄Αστέρι του Βοριά”, “Αθα­να­σία”, “Κεμάλ”, “Αύριο πάλι”, “Ραλ­λού”, “Άσπρη μέρα και για μας”, “Χάρ­τι­νο το Φεγ­γα­ρά­κι”, “Αθή­να”, “Ήταν καμά­ρι της αυγής”, είναι μερι­κοί μόνο από τους τίτλους των υπέ­ρο­χων τρα­γου­διών που θα ακουστούν.

O Μανώ­λης Μητσιάς συνα­ντιέ­ται στη σκη­νή με την Καρυο­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη που απαγ­γέλ­λει στί­χους του ποι­η­τή και τρα­γου­δά για πρώ­τη φορά επί σκηνής.

Ανά­με­σα στα τρα­γού­δια, θα ακου­στούν κεί­με­να ανθρώ­πων του πνεύ­μα­τος σε επι­μέ­λεια Αγα­θής Δημητρούκα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο