Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο γνωστός λαθροκαθηγητής της Λέσβου δεν έχει τον… θεό του — Του Στέλιου Κανάκη

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Ο γνω­στός λαθρο­κα­θη­γη­τής, αυτή η ντρο­πή των απα­ντα­χού εκπαι­δευ­τι­κών, ο πρό­ε­δρος αλλά συνά­μα και όνει­δος της ΕΛΜΕ Λέσβου ξανα­χτύ­πη­σε (δυστυ­χώς όχι το κεφά­λι του).

Μετά τους πρό­σφυ­γες τα έβα­λε με τον… Τεμπο­νέ­ρα. Το ακρο­δε­ξιό αρθρό­πο­δο απο­κα­θή­λω­σε από τα γρα­φεία της ΕΛΜΕ την φωτο­γρα­φία του και στη θέση του έβα­λε τον… Ιησού.

Εκεί που θα σε παρα­δε­χτώ εξε­λι­κτι­κό εξάμ­βλω­μα είναι όταν κατα­φέ­ρεις και αναρ­τή­σεις αντί­στοι­χες φωτο­γρα­φί­ες του θεού και του… πνεύματος.

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο