Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Ο διαρκής τους φόβος: «…θα επιδράσουν ριζικώς επί των σκέψεων και ιδεών της επερχομένης διαδόχους γενεάς…» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας // 

Η προσπάθεια- απ’ όλες τις κυβερνήσεις- ελέγχου των φρονημάτων των εκπαιδευτικών και μέσω αυτού, την καλύτερης «αξιοποίησης τους» στη μόρφωση αλλά και διαμόρφωση της νέας γενιάς είναι διαχρονική. Και όταν αυτό δεν γινόταν κατορθωτό με το «καρότο» , γινόταν με το «μαστίγιο» (απολύσεις, φυλακές, εξορίες, εκτελέσεις).

Πρόσφατα παράδειγμα τα όσα προωθεί η κυβέρνηση μέσω της περίφημης «αξιολόγησης των εκπαιδευτικών» που πέρα απ’ όλες στοχεύσεις έχει και αυτόν τον «παιδαγωγικό χαρακτήρα» (ελέγχου λειτουργίας, εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνδικαλιστικής δράσης,  ιδεολογικής υποταγής κ.α) σε βάρος των εκπαιδευτικών της χώρας μας.

Το έγγραφο που παρουσιάζουμε έχει ημερομηνία 23/2/1956. Να σημειώσουμε ότι προηγήθηκαν οι εκλογές 19ης Φεβρουαρίου 1956 που έγιναν με το λεγόμενο «τριφασικό» εκλογικό σύστημα. Με βάση αυτό τα κόμματα της τότε αντιπολίτευσης, παρότι πλειοψήφησαν στην κάλπη με 1.620.007 ψήφους και ποσοστό 48,15%, συγκέντρωσαν πολύ λιγότερες έδρες (132) από την ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος σχημάτισε τελικά κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 165 εδρών – διαθέτοντας 1.594.112 ψήφους και ποσοστό 47,38%.

Επίσης το έγγραφο αυτό χαρακτηρίστηκε «ως απόρρητο» και προερχόταν από τη «Γενική Διεύθυνσιν Χωροφυλακής. Διεύθυνσις Ασφαλείας. Τμήμα Εθνικής Ασφαλείας».

«ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς απάσας τας Αστυνομικάς Αρχάς του Κράτους

«Παγκόσμιος Ομοσπονδία Ενώσεων των Εκπαιδευτικών»

eggrafo maniadakiΟ παγκόσμιος αντικειμενικός σκοπός της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Ενώσεων των Εκπαιδευτικών συνίστατια συμφώνως προς την καθορισθείσαν εις αυτήν πολιτικήν γραμμήν παρά του Κρεμλίνου «εις το να θεραπεύση το Διδασκαλικόν Επάγγελμα από την Μπουρζουάδικην εξωτερικήν αυτου εμφάνισιν και να το προσκολλήση εις την Εμπροσθοφυλακήν του Προλεταριάτου».

Οι Κομμουνισταία ελπίζουν ή μάλλον είναι βέβαιοι ότι ενεργούντες κατ’ αυτόν τον τρόπον και χρησιμοποιούντες προοδευτικώς την δογματικήν πίεσιν των Εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνσιν της Κομμουνιστικής Πολιτικής θα επιδράσουν ριζικώς επί των σκέψεων και ιδεών της επερχομένης διαδόχους γενεάς.

Προς επίτευξιν του σκοπού αυτού και συμφώνως με την παρούσαν «ηπίαν» εμφάνισιν της Σοβιετικής Εξωτερικής Πολιτικής αι Διεθνείς Κομμουνιστικαί Οργανώσεις των Πρόσω, κοινώς «μέτωπα» έχουν τροποποιήση τον τόνον των και έχουν προσδώσει εις αυτόν μίαν επιφανειακήν λογικήν. Τούτου ένεκεν και επειδή ο κίνδυνος διά την υπόστασιν του Εθνικού Κράτους είναι μέγας, το Υπουργείον παρέχει κατωτέρω στοιχεία περί της οργανώσεως, δράσεως και σκοπών της «Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Ενώσεων των Εκπαιδευτικών» και παραγγέλλει, όπως εν συνεννοήσει μετά των αρμοδίων Εκπαιδευτικών Αρχών, λάβητε εγκαίρως τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς διαφώτισιν των Εκπαιδευτικών και παρακολούθησιν ταυτοχρόνως πάσης κινήσεως ευνοούσης τους σκοπούς της ως άνω Οργανώσεως.

Εν Αθήναις τη 23 Φεβρουαρίου 1956

Ο

Υφυπουργός Σ. ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ»

 

«Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης», του Νίκου Μόττα