Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Δ. Κουτσούμπας στο… MasterChef (VIDEO)

Το γνω­στό ποί­η­μα «Αρα­μπά­δες και καρού­λια, ραπα­νά­κια και μαρού­λια», που είχε απαγ­γεί­λει με χιου­μο­ρι­στι­κή διά­θε­ση στη Βου­λή ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, επέ­λε­ξε ο σεφ και παρου­σια­στής της εκπο­μπής «MasterChef» Σ. Κοντι­ζάς για να εισα­γά­γει τους παί­κτες του ριά­λι­τι στη νέα τους… μαγει­ρι­κή αποστολή.

Γυρ­νώ­ντας προς την κάμε­ρα, ο Σ. Κοντι­ζάς ανα­φέρ­θη­κε στον Δ. Κου­τσού­μπα ως… «πρό­ε­δρο». Μικρό το κακό.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο