Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ελληνικός αθλητισμός το 2019

Εικό­νες, στιγ­μές, γεγο­νό­τα, μεγα­λύ­τε­ρα ή μικρό­τε­ρα, περισ­σό­τε­ρο ή λιγό­τε­ρο σημα­ντι­κά, πρό­σω­πα και ομά­δες, μεγά­λα ρεκόρ, επι­τυ­χί­ες, καθώς επί­σης απο­γοη­τεύ­σεις και δια­κρί­σεις χαρα­κτή­ρι­σαν το 2019 στην «αθλη­τι­κή» Ελλά­δα. Ο ελλη­νι­κός αθλη­τι­σμός δεν έμει­νε χωρίς θριάμ­βους. Στιγ­μές μονα­δι­κές, τρό­παια, μετάλ­λια, κορυ­φαί­ες εμφα­νί­σεις, που γρά­φτη­καν και συζη­τή­θη­καν στην Ευρώ­πη και σε όλο τον κόσμο.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Στην κορυ­φή του κόσμου η εθνι­κή μας ομά­δας νέων ανδρών, για τρί­τη φορά μετά το 2001 στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και το 2017 στη Βελι­γρά­δι. Νίκη­σε 6–4 στον τελι­κό την Σερ­βία και  κατέ­κτη­σε τον τίτλο στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα στο Κου­βέιτ. Αυτό είναι το τέταρ­το χρυ­σό μετάλ­λιο σε επί­πε­δο υπο­δο­μών τους τελευ­ταί­ους 30 μήνες, μετά το Παγκό­σμιο νέων του 2017, το Παγκό­σμιο εφή­βων του 2018 και το Ευρω­παϊ­κό νέων του 2018.

Τρεις Έλλη­νες παί­κτες  ήταν στην καλύ­τε­ρη επτά­δα τοης διορ­γά­νω­σης: ο Νίκος Μητρά­κης ανα­δεί­χθη­κε κορυ­φαί­ος τερ­μα­το­φύ­λα­κας του τουρ­νουά, ενώ μαζί του στην κορυ­φαία ομά­δα συμπε­ρι­λή­φθη­καν ο Αλέ­ξαν­δρος Παπα­να­στα­σί­ου και ο Κώστας Γκιουβέτσης.

Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΙΤΣΙΠΑ

Ονει­ρι­κή χρο­νιά για τον Στέ­φα­νο Τσι­τσι­πά. Ο 21χρονος Έλλη­νας πρω­τα­θλη­τής κατά­φε­ρε στο Australian Open να φτά­σει στα ημι­τε­λι­κά (έχα­σε από τον Ράφα Ναδάλ), νικώ­ντας τον Ρότζερ Φέντε­ρερ και στε­ρώ­ντας από τον Ελβε­τό τη δυνα­τό­τη­τα να υπε­ρα­σπι­στεί τον τίτλο του στη Μελ­βούρ­νη! Στη συνέ­χεια κατέ­κτη­σε το Moselle Open της Μασ­σα­λί­ας, δεύ­τε­ρος τίτλος στην καριέ­ρα του και πάλι σε τουρ­νουά ATP Tour 250. Στο Ντου­μπάι έφτα­σε στον τελι­κό, όμως αυτή την φορά έχα­σε από τον Φέντε­ρερ. Στο  Εστο­ρίλ, ο Τσι­τσι­πάς κατέ­κτη­σε τον τρί­το τίτλο της καριέ­ρας του με μόνο ένα χαμέ­νο σετ, από τον Ντα­βίντ Γκο­φέν στα ημι­τε­λι­κά. Στο “χωμά­τι­νο” Open της Μαδρί­της νίκη­σε τον Ναδάλ, αλλά έχα­σε στον τελι­κό από τον Τζό­κο­βιτς. Στη Σαν­γκάη νίκη­σε για δεύ­τε­ρη φορά στην καριέ­ρα του τον Τζό­κο­βιτς, αλλά απο­κλεί­στη­κε στα ημι­τε­λι­κά από τον Μεντ­βέ­ντεφ. Τα καλύ­τε­ρα ήρθαν στο Nitto Finals ATP, όπου στην πρώ­τη συμ­με­το­χή του κατέ­κτη­σε το τρό­παιο. Νίκη­σε 2–1 στον τελι­κό του Λον­δί­νου τον Ντό­μι­νικ Τιμ, έχο­ντας επι­κρα­τή­σει στον ημι­τε­λι­κό με 2–0 του Φέντε­ρερ. Έκλει­σε την χρο­νιά στο Νο6 (έχο­ντας βρε­θεί και στο Νο 5), από Νο 15 που ήταν στο τέλος του 2018. Λίγο πριν…φύγει το 2019, στις 21 Δεκεμ­βρί­ου, ο Στέ­φα­νος Τσι­τσι­πάς, έφτα­σε στον τελι­κό του Mubadala World Tennis Championship στο Άμπου Ντά­μπι­για (του πρώ­του ανε­πί­ση­μου τουρ­νουά της σεζόν 2020), όπου μετά από ένα εκπλη­κτι­κό αγώ­να, που είχε διάρ­κεια τρεις ώρες και δεκα­πέ­ντε λεπτά  έχα­σε από τον Ράφα Ναδάλ με 6–7(3), 7–5, 7–6(3). Ο Ελλη­νας πρω­τα­θλη­τής έφτα­σε στον τελι­κό, αφού κέρ­δι­σε με ανα­τρο­πή τον Νόβακ Τζό­κο­βιτς (3–6, 7–6, 6–4).Αναδείχθηκε κορυ­φαί­ος Έλλη­νας αθλη­τής για το 2019 σύμ­φω­να με τον ΠΣΑΤ.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΚΚΑΡΗ

Σπου­δαία χρο­νιά για την Μαρία Σάκα­κρη. Κατέ­κτη­σε τον πρώ­το τίτλο της στο Μαρό­κο, όταν επι­κρά­τη­σε με 2–1 σετ της Τζο­ά­να Κόντα. Επαι­ξε επί­σης σε 3 ημι­τε­λι­κούς, συνο­λι­κά έδω­σε 53 παι­χνί­δια και είχε 31 νίκες και 22 ήττες και έκλει­σε τη χρο­νιά στο Νο 23 από Νο 41 το 2018.

Ο MVP ΤΟΥ ΝΒΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ, Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο ανα­δεί­χθη­κε MVP της σεζόν στο NBA. Είχε μέσο όρο 27.7 πόντους, 12.5 ριμπά­ουντ, 5.9 ασίστ, 1.3 κλε­ψί­μα­τα και 1.5 κοψί­μα­τα σε 32.8 λεπτά συμ­με­το­χής. Ήταν υπο­ψή­φιος γι’ αυτό το βρα­βείο μαζί με τους Τζέιμς Χάρ­ντεν (Χιού­στον Ρόκετς) και Πολ Τζορτζ (Οκλα­χό­μα Σίτι Θάντερ).

Στα 22 του χρό­νια, ο διά­ση­μος άσος συμ­με­τεί­χε στο πρώ­το του All Star Game στη Νέα Ορλε­ά­νη  και έγι­νε ο πρώ­τος Έλλη­νας που αγω­νί­στη­κε στον αγώ­να των «αστέ­ρων». Το 2018 έκα­νε την δεύ­τε­ρη εμφά­νι­σή του, στο “Staples Center” του Λος Άντζε­λες, στο 67ο All Star Game, ενώ το 2019 στη Σάρ­λοτ (17.2) έκα­νε την τρί­τη εμφά­νι­σή του, σαν αρχη­γός ομά­δας μάλι­στα. Στο 68ο All Star Game στη Σάρ­λοτ, η ομά­δα του ΛεΜπρόν Τζέιμς επι­κρά­τη­σε με 178–164 της ομά­δας του Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο. Ο άσος των Μπακς «έσπα­σε» το προ­σω­πι­κό ρεκόρ πόντων του με 38.

«ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ» Ο ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΣΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΤΗΣ ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΟΥ

Ο 26χρονος πρω­τα­θλη­τής, Κρι­στιάν Γκο­λο­μέ­εβ, κατέ­κτη­σε το αση­μέ­νιο μετάλ­λιο στα 50μ. ελεύ­θε­ρο, στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα της Γκουαν­γκ­ζού (12–28.7). Ο Ελλη­νας κολυμ­βη­τής τερ­μά­τι­σε δεύ­τε­ρος στον τελι­κό του αγω­νί­σμα­τος με 21.45, μαζί με τον Βρα­ζι­λιά­νο Μπρού­νο Φρά­τους, πίσω από τον Αμε­ρι­κα­νό Κάλεμπ Ντρέ­σελ που πήρε το χρυ­σό με 21.04 (ρεκόρ αγώ­νων). Ήταν το δεύ­τε­ρο μετάλ­λιο σε Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα κολύμ­βη­σης για την Ελλά­δα, μετά το χρυ­σό του Άρη Γρη­γο­ριά­δη στα 50μ. ύπτιο στη διορ­γά­νω­ση του 2005 στο Μόντρε­αλ, όμως του Γκο­λο­μέ­εβ είναι το πρώ­το σε Ολυ­μπια­κό αγώνισμα.

«ΕΓΡΑΨΑΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΒΑΖΑΙΟΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗ ΓΛΑΣΚΩΒΗ

Ο Ανδρέ­ας Βαζαί­ος και η Άννα Ντου­ντου­νά­κη «έγρα­ψαν Ιστο­ρία» στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα κολύμ­βη­σης σε 25άρα πισί­να στη Γλα­σκώ­βη. Ο Βαζαί­ος κατέ­κτη­σε δύο χρυ­σά μετάλ­λια στα 200μ. μικτή ατο­μι­κή και στα 200μ. πετα­λού­δα, καθώς και το χάλ­κι­νο στα 100μ. μικτή, φτά­νο­ντας τα έξι συνο­λι­κά στην καριέ­ρα του σε Ευρω­παϊ­κά Πρω­τα­θλή­μα­τα 25άρας.

Η Άννα Ντου­ντου­νά­κη έγι­νε η πρώ­τη Ελλη­νί­δα που ανέ­βη­κε στο βάθρο αυτής της διορ­γά­νω­σης, κατα­κτώ­ντας το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στα 100μ. πετα­λού­δας. Αυτή ήταν η πιο επι­τυ­χη­μέ­νη διορ­γά­νω­ση στην ιστο­ρία των Ευρω­παϊ­κών Πρω­τα­θλη­μά­των κολύμ­βη­σης σε 25άρα πισί­να για την ελλη­νι­κή κολύμβηση.

ΣΥΛΛΕΚΤΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ Η ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ

Συλ­λέ­κτρια μεταλ­λί­ων η Άννα Κορα­κά­κη και το 2019. Κατέ­κτη­σε το χρυ­σό μετάλ­λιο στο αερο­βό­λο πιστό­λι 25μ. στο πλαί­σιο των 2ων Ευρω­παϊ­κών Αγώ­νων στο Μινσκ, αλλά και το αση­μέ­νιο στα 10μ αερο­βό­λο πιστό­λι. Η Ελλη­νί­δα πρω­τα­θλή­τρια κατέ­κτη­σε επί­σης το χρυ­σό μετάλ­λιο στα 10μ. αερο­βό­λο πιστό­λι στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του Μονά­χου, το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στο αερο­βό­λο πιστό­λι στα 25 μέτρα στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο στο Πεκί­νο, καθώς και το αση­μέ­νιο στο αερο­βό­λο πιστό­λι από 10μ. του Ευρω­παϊ­κού πρω­τα­θλή­μα­τος στο Όσι­γιεκ της Κροατίας.

ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ

Δύο χρυ­σά μετάλ­λια από τον Από­στο­λο Παπα­στά­μο, ο οποί­ος παράλ­λη­λα έπια­σε στα 400μ. μικτή ατο­μι­κή το όριο για τους Ολυ­μπια­κούς του Τόκιο, ένα χάλ­κι­νο από τον Αρκά­διο Ασπου­γα­λή, αρκε­τά πανελ­λή­νια ρεκόρ και συνο­λι­κά 12 πλα­σα­ρί­σμα­τα στην πρώ­τη οκτά­δα παρου­σί­α­σε η Ελλά­δα στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα κολύμ­βη­σης εφήβων/νεανίδων στο Καζάν.

Ο ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ 4ΟΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

Ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας κατε­τά­γη τέταρ­τος στον τελι­κό των κρί­κων στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα ενόρ­γα­νης γυμνα­στι­κής της Στουτ­γκάρ­δης τον Οκτώ­βριο, μένο­ντας εκτός μεταλ­λί­ων σε μια μεγά­λη διορ­γά­νω­ση ύστε­ρα από αρκε­τά χρό­νια. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ο «χρυ­σός» Ολυ­μπιο­νί­κης του Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο επέ­στρε­ψε στην αγω­νι­στι­κή δρά­ση στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα που έγι­νε στη Στουτ­γκάρ­δη τον Οκτώ­βριο, 11 μήνες μετά την κατά­κτη­ση του τρί­του παγκό­σμιου τίτλου του και τη χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση στον αρι­στε­ρό ώμο που ακολούθησε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο