Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο… θρύλος του Μπίλι Σμιθ

Μία ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, πριν από 124 χρό­νια, στις 23 Μαϊ­ου 1895, γεν­νή­θη­κε ο θρύ­λος της Χάντερ­σφιλντ, Μπί­λι Σμιθ. Άγνω­στος στους περισ­σό­τε­ρους, παρά τις 500 και πλέ­ον συμ­με­το­χές του και τα 126 γκολ με την αγγλι­κή ομά­δα, είναι ο πρώ­τος παί­κτης στην Ιστο­ρία του ποδο­σφαί­ρου που σκό­ρα­ρε απευ­θεί­ας από κόρνερ.

Γεν­νη­μέ­νος σε ένα μικρό χωριό, στο Ντάρ­χαμ, που βρί­σκε­ται σχε­δόν 100 μίλια μακριά από την πόλη Χάντερ­σφιλντ, άρχι­σε την καριέ­ρα του στα 18 με την Χάντερ­σφιλντ και πέτυ­χε το πρώ­το του γκολ, μόλις, στην δεύ­τε­ρη εμφά­νι­σή του, απέ­να­ντι στην Χαλ τον Οκτώ­βριο του 1913.

Ο Σμιθ δια­δρα­μά­τι­σε κρί­σι­μο ρόλο στην εξα­σφά­λι­ση του πρώ­του τίτλου πρω­τα­θλή­μα­τος το 1924, καθώς τελεί­ω­σε τη σεζόν ως ο δεύ­τε­ρος καλύ­τε­ρος σκό­ρερ της ομά­δας με 13 γκολ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο