Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Θ. Παφίλης περνά ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ τον Κασσελάκη ή αλλιώς… περί θαυμάτων

Με τόσο που ακού­με από το στό­μα του προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ πλέ­ον τίπο­τα δε μας κάνει εντύ­πω­ση. Συνα­γω­νί­ζε­ται επά­ξια τον άλλο αστέ­ρα της πολι­τι­κής, τον Κυριά­κο Βελόπουλοο.

Γνω­στός ο Παφί­λης για τον δηκτι­κό του λόγο «πετσό­κο­ψε» τον κ.. Κασ­σε­λά­κη με σύντο­μο σχό­λιό του στη Βου­λή… Ή αλλιώς η κολυμ­βή­θρα του Σιλω­άμ κ το θαύ­μα της κολυμβήθρας…

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο