Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο καιρός σήμερα: Ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας με τοπικές βροχές

Στα βόρεια βρο­χές τοπι­κά ισχυ­ρές στη Μακε­δο­νία και τα βόρεια τμή­μα­τα της Θεσ­σα­λί­ας όπου θα εκδη­λω­θούν και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Στην υπό­λοι­πη χώρα νεφώ­σεις αυξη­μέ­νες κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά με λίγες τοπι­κές βρο­χές και στα ορει­νά όμβρους.

Οι μετε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ευνο­ό­υν τη μετα­φο­ρά αφρι­κα­νι­κής σκό­νης κυρί­ως στα δυτι­κά και νότια.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπι­κά έως 6 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση κυρί­ως στα κεντρι­κά και βόρεια, όπου θα φτά­σει τους 18 με 21 βαθ­μούς, ενώ στην υπό­λοι­πη χώρα τους 22 με 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Στη Μακε­δο­νία νεφώ­σεις με τοπι­κά ισχυ­ρές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Στη Θρά­κη νεφώ­σεις με λίγες βρο­χές που από το από­γευ­μα θα ενταθούν.

Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 στα ανα­το­λι­κά 5 με 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Κατά δια­στή­μα­τα αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με τοπι­κούς όμβρους και πιθα­νόν μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες στην Ήπει­ρο και το μεση­μέ­ρι-από­γευ­μα και στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά ορεινά.

Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Στη Θεσ­σα­λία και τις Σπο­ρά­δες αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις με βρο­χές, κατά δια­στή­μα­τα ισχυ­ρές στα βόρεια όπου θα εκδη­λω­θούν και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές νεφώ­σεις με λίγες τοπι­κές βρο­χές ενώ το μεση­μέ­ρι-από­γευ­μα στα ορει­νά θα εκδη­λω­θούν τοπι­κοί όμβροι.

Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και από το από­γευ­μα στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πυκνότερες.

Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 και από το από­γευ­μα στα βόρεια τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα πυκνό­τε­ρες με τοπι­κές βρο­χές από το από­γευ­μα στα βόρεια όπου πιθα­νόν να εκδη­λω­θούν και μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 στα βόρεια τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με πιθα­νό­τη­τα για τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα βόρεια όπου πιθα­νόν να εκδη­λω­θούν και μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και από το από­γευ­μα στα νότια τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 21 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με πιθα­νό­τη­τα για πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές το βράδυ.

Άνε­μοι: Βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και από το από­γευ­μα στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 24 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές τοπι­κά ισχυ­ρές και μεμο­νω­μέ­νες καταιγίδες.

Άνε­μοι: Από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο