Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο λευκός Δούκας

Επι­μέ­λεια Βασί­λης Κρί­τσας //

Αντί ενός αφιε­ρώ­μα­τος με τα τετριμ­μέ­να, ξύλι­να “αντίο”, και τις ψαγ­μέ­νες ατά­κες που πετιού­νται για να τιμή­σουν αυτόν που τις λέει και όχι τον καλ­λι­τέ­χνη που έφυ­γε, το Ατέ­χνως απο­χαι­ρε­τά το θρύ­λο της (ροκ; ή μήπως της ποπ;) μου­σι­κής, (ή τέλος πάντων) τον πιο γοη­τευ­τι­κό χαμαι­λέ­ο­ντα του εικο­στού αιώ­να, Ντέι­βιντ Μπό­ουι με μια μικρή, ενδει­κτι­κή επι­λο­γή από τα τρα­γού­δια του και από όλη την αντι­φα­τι­κή δια­δρο­μή του.

 

Και ο επί­λο­γος με το Lazarus

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο