Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μάικλ Μουρ συγκρίνει τον Τραμπ με τον Χίτλερ στο νέο του ντοκιμαντέρ “Fahrenheit 11/9”

Ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της Μάικλ Μουρ συγκρί­νει τον πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ με τον Αδόλ­φο Χίτλερ στο νέο του ντο­κι­μα­ντέρ “Fahrenheit 11/9”, που έκα­νε την πρε­μιέ­ρα του στο Διε­θνές Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου του Τορό­ντο χθες Πέμπτη.

Το ντο­κι­μα­ντέρ εξε­τά­ζει τις δυνά­μεις που, σύμ­φω­να με τον Μουρ, συνέ­βα­λαν στη νίκη του Τραμπ στις εκλο­γές το 2016 και τη συγκρί­νει με την άνο­δο στην εξου­σία του Χίτλερ στη Γερ­μα­νία τη δεκα­ε­τία του 1930.

Σε κάποια στιγ­μή στο ντο­κι­μα­ντέρ ο Μουρ προ­βά­λει δηλώ­σεις του Τραμπ πάνω σε εικό­νες από συγκε­ντρώ­σεις του Χίτλερ, την ώρα που ένας ιστο­ρι­κός εξη­γεί την άνο­δο ισχυ­ρών ανδρών σε θέσεις εξουσίας.

«Ερευ­νού­με το ερώ­τη­μα πώς στο διά­ο­λο φτά­σα­με σε αυτό το χάλι και πώς θα μπο­ρέ­σου­με να βγού­με από αυτό», τόνι­σε ο Αμε­ρι­κα­νός σκηνοθέτης.

«Ο Τραμπ είναι εδώ πολύ και­ρό και συμπε­ρι­φε­ρό­μα­στε με έναν συγκε­κρι­μέ­νο τρό­πο εδώ και πολύ και­ρό και αν κοι­τά­ξου­με πίσω, θα δού­με πώς στρώ­θη­κε ο δρό­μος για εκεί­νο», πρόσθεσε.

«Βρι­σκό­μα­στε σε πόλε­μο για να κερ­δί­σου­με πίσω την πατρί­δα μας», σημεί­ω­σε ο Μουρ. «Οποιοσ­δή­πο­τε δεν το κατα­νο­εί αυτό, θα απο­γοη­τευ­θεί πάρα πολύ από τα όσα θα γίνουν τα επό­με­να χρό­νια με τον Τραμπ».

Το ντο­κι­μα­ντέρ “Fahrenheit 11/9” πήρε τον τίτλο από τις πρώ­τες ώρες της 9ης Νοεμ­βρί­ου 2016 όταν ο Ρεπου­μπλι­κά­νος υπο­ψή­φιος ανα­κη­ρύ­χθη­κε νικη­τής των εκλογών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο