Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» για τρεις μόνο παραστάσεις στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη»

Το «Θέα­τρο ΣΥΝ ΚΑΤΙ — Σύνο­λο Τέχνης» και το «Λόγων Έργα» παρου­σιά­ζουν το μονό­λο­γο «Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής» του Φιό­ντορ Ντο­στο­γιέφ­σκι από τους «Αδελ­φούς Καρα­μά­ζοβ» (δεύ­τε­ρος τόμος — πέμ­πτο κεφά­λαιο) στο Θέα­τρο «Τζέ­νη Καρέ­ζη» για τρεις μόνο παρα­στά­σεις στις 21 — 22 — 23 Μάη.

Οι συντε­λε­στές της παράστασης:

Μετά­φρα­ση: Άρης Αλεξάνδρου

Επε­ξερ­γα­σία κει­μέ­νου: Ματί­να Μόσχοβη

Σκη­νο­θε­σία: Κων­στα­ντί­νος Κωνσταντόπουλος

Ιβάν — Ιερο­ε­ξε­τα­στής: Κων­στα­ντί­νος Κωνσταντόπουλος

Βοη­θοί σκη­νο­θέ­τη: Κωστής Σαβ­βι­δά­κης, Άννυ Ζερβού

Φωτο­γρα­φί­ες: Κλε­ο­πά­τρα Σάρλη

Επε­ξερ­γα­σία ήχου: studio 19 -– Κώστας Μπώκος

Είσο­δος: 15 ευρώ, μειω­μέ­να 12, προ­πώ­λη­ση 10 ευρώ

Μόνο για 3 παρα­στά­σεις:  21 — 22 — 23 Μάη 2018

Δευ­τέ­ρα 21 Μάη, ώρα 9 μ.μ.

Τρί­τη 22 Μάη, ώρα 9 μ.μ.

Τετάρ­τη 23 Μάη, ώρα 8 μ.μ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο