Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Μαρξ για την αισθητική» στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Παρασκευή 25/11 στις 7μμ

Οι εκδό­σεις Ατέ­χνως παρου­σιά­ζουν την νέα τους έκδοση

«Ο Μαρξ για την αισθη­τι­κή» του Μιχα­ήλ Λίφ­σιτς — μετά­φρα­ση Γιώρ­γου Βαβίτσα
την Παρα­σκευή 25 Νοεμ­βρί­ου, στις 19.00

Στον Κήπο του Μου­σεί­ου (cafe Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου) — 28ης Ὀκτω­βρί­ου 44

Θα μιλή­σουν:

Η Άννε­κε Ιωαν­νά­του, μετα­φρά­στρια — κρι­τι­κός λογοτεχνίας

Ουρα­νία Νταρ­λα­ντά­νη, φιλό­λο­γος με σπου­δές πάνω στη φιλο­σο­φία. Εργά­ζε­ται στη μέση εκπαίδευση.

Συντο­νί­ζει ο ποι­η­τής και εικα­στι­κός Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος

 

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο