Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπρέγκοβιτς στην Αθήνα (ΔΩΡΕΑΝ)

Το Σάβ­βα­το 8 Σεπτέμ­βρη στις 21.00, ο Γκό­ραν Μπρέ­γκο­βιτς θα εμφα­νι­στεί στο Κέντρο Πολι­τι­σμού — Ιδρυ­μα «Σταύ­ρος Νιάρχος».
Ο ιδιαί­τε­ρα δημο­φι­λής στη χώρα μας συν­θέ­της, μαζί με ένα σύνο­λο δέκα εγχόρ­δων και χορω­δών, θα δώσει στο Ξέφω­το του Πάρ­κου μια συναυ­λία που θα ταξι­δέ­ψει το κοι­νό στις αξε­πέ­ρα­στες κινη­μα­το­γρα­φι­κές του μου­σι­κές. Από τη «Βασί­λισ­σα Μαρ­γκό» μέχρι τις τρεις αξέ­χα­στες συνερ­γα­σί­ες του με τον σκη­νο­θέ­τη Εμίρ Κου­στου­ρί­τσα, «Ο Και­ρός των Τσιγ­γά­νων», «Arizona Dream» και «Underground». Πάνω στη σκη­νή, ο Μπρέ­γκο­βιτς πλέ­κει τα πνευ­στά της τσιγ­γά­νι­κης μου­σι­κής με κρου­στά, και τις βουλ­γά­ρι­κες πολυ­φω­νί­ες με μια χορω­δία από αντρι­κές φωνές.

Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο