Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την παραίτηση του

Ο Μπό­ρις Τζόν­σον ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι παραι­τεί­ται από την αρχη­γία του Συντη­ρη­τι­κού Κόμ­μα­τος της Βρε­τα­νί­ας, αλλά διευ­κρί­νι­σε ότι θα παρα­μεί­νει στην εξου­σία έως ότου διο­ρι­στεί διά­δο­χός του.

“Η δια­δι­κα­σία της επι­λο­γής του νέου ηγέ­τη θα πρέ­πει να ξεκι­νή­σει τώρα”, σημεί­ω­σε ο Τζόν­σον μιλώ­ντας έξω από τον αριθ­μό 10 της Ντά­ου­νινγκ Στριτ
“Και σήμε­ρα διό­ρι­σα ένα υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο για να υπη­ρε­τή­σει, όπως και εγώ, έως ότου διο­ρι­στεί ένας νέος ηγέ­της”, πρόσθεσε.

Είπε ότι η δια­δι­κα­σία επι­λο­γής του νέου αρχη­γού θα πρέ­πει να ξεκι­νή­σει τώρα και το χρο­νο­διά­γραμ­μα θα ανα­κοι­νω­θεί την επό­με­νη εβδομάδα.

Χθες όπως και τις προη­γού­με­νες μέρες είχαν παραι­τη­θεί δεκά­δες υπουρ­γοί της κυβέρνησης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο