Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπόρις Τζόνσον βγήκε από το νοσοκομείο

Ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπό­ρις Τζόν­σον εξήλ­θε από το νοσο­κο­μείο που νοση­λεύ­ο­νταν στο Λον­δί­νο, καθώς συνε­χί­ζει την ανάρ­ρω­σή του από την COVID-19, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα το γρα­φείο του.

«Ακο­λου­θώ­ντας τις συμ­βου­λές της ιατρι­κής ομά­δας του, ο πρω­θυ­πουρ­γός δεν θα επι­στρέ­ψει άμε­σα στα καθή­κο­ντά του. Επι­θυ­μεί να τους ευχα­ρι­στή­σει όλους στο νοσο­κο­μείο St Thomas για την ευφυή φρο­ντί­δα την οποία έλα­βε» όπως δήλω­σε ένας εκπρό­σω­πος του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο