Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας

Ο Μπό­ρις Τζόν­σον ανα­δεί­χθη­κε νέος ηγέ­της του Συντη­ρη­τι­κού κόμ­μα­τος και πρω­θυ­πουρ­γός της Βρετανίας.

Ο νέος πρω­θυ­πουρ­γός έλα­βε 92.153 ψήφους ένα­ντι 46.656 που έλα­βε ο Τζέ­ρε­μι Χαντ, στην ψηφο­φο­ρία του Συντη­ρη­τι­κού κόμματος.

Ο Τζόν­σον γεν­νή­θη­κε στις 19 Ιου­νί­ου 1964 στη Νέα Υόρ­κη από βρε­τα­νούς γονείς. Υπη­ρέ­τη­σε ως Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου από το 2016 έως το 2018. Δια­τέ­λε­σε βου­λευ­τής στη Βου­λή των Κοι­νο­τή­των μέχρι τις γενι­κές εκλο­γές του 2015 και βου­λευ­τής της περι­φέ­ρειας Χέν­λεϊ από το 2001 μέχρι το 2008. 

Διε­τέ­λε­σε δήμαρ­χος του Λον­δί­νου από το 2008 έως το 2016.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο