Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο Ντι Στέφανο κορυφαίος στην Ιστορία»

Ούτε εκεί­νος, αλλά ούτε ο Πελέ. Ο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να επι­λέ­γει ως καλύ­τε­ρο ποδο­σφαι­ρι­στή στην Ιστο­ρία, τον Αλφρέ­δο Ντι Στέφανο.

«Νομί­ζω ότι ο καλύ­τε­ρος ήταν ο Ντι Στέ­φα­νο, ήταν ανώ­τε­ρος από όλους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου κι εμού. Ο Πελέ δεν ήθε­λε να ανα­γνω­ρί­σει τον Ντι Στέ­φα­νο. Οι φίλοι του Πελέ εφηύ­ραν ένα τρό­παιο γι ‘αυτόν, ως τον ζωντα­νό θρύ­λο του ποδο­σφαί­ρου», είπε σε συνέ­ντευ­ξή του στην τηλε­ό­ρα­ση της Αργε­ντι­νής TyC Sports, εννο­ώ­ντας προ­φα­νώς την FIFA και το σχε­τι­κό βρα­βείο που έλα­βε το 1994, ο αεί­μνη­στος, Ντι Στέφανο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο