Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Πούτιν υπογράφει αύριο την προσάρτηση στη Ρωσία των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν θα παρα­στεί αύριο Παρα­σκευή 30 Σεπτεμ­βρί­ου στην τελε­τή που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Κρεμ­λί­νο για την υπο­γρα­φή των συμ­φω­νιών για την έντα­ξη των τεσ­σά­ρων περιο­χών της Ουκρα­νί­ας στη Ρωσία, ανα­κοί­νω­σε ο εκπρό­σω­πός του Ντμί­τρι Πεσκόφ.

“Τελε­τή υπο­γρα­φής των συμ­φω­νιών για την έντα­ξη των νέων περιο­χών στην Ομο­σπον­δία της Ρωσί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αύριο στις 15:00 (τοπι­κή ώρα και ώρα Ελλά­δας) στο Κρεμ­λί­νο”, δήλω­σε ο Πεσκόφ.

“Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν θα εκφω­νή­σει σημα­ντι­κή ομι­λία στη διάρ­κεια της τελε­τής”, πρό­σθε­σε ο ίδιος, σημειώ­νο­ντας ότι στη συνέ­χεια ο Ρώσος πρό­ε­δρος θα συνα­ντη­θεί με τους διο­ρι­σμέ­νους από τη Μόσχα επι­κε­φα­λής των τεσ­σά­ρων ουκρα­νι­κών περιοχών.

Οι αρχές στις υπό ρωσι­κή έλεγ­χο περιο­χές της Ουκρα­νί­ας Ντο­νέ­τσκ, Λου­χάνσκ, Ζαπο­ρί­ζια και Χερ­σώ­να διε­ξή­γα­γαν δημο­ψη­φί­σμα­τα για την έντα­ξή τους στη Ρωσία και ισχυ­ρί­στη­καν ότι η πλειο­ψη­φία των κατοί­κων τάχθη­κε υπέρ της κίνη­σης αυτής.

Η Δύση και το Κίε­βο έχουν απορ­ρί­ψει τα δημο­ψη­φί­σμα­τα και έχουν προει­δο­ποι­ή­σει ότι δεν πρό­κει­ται να ανα­γνω­ρί­σουν την προ­σάρ­τη­ση των εδα­φών αυτών στη Ρωσία.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο