Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο «Ριζοσπάστης» κυκλοφορεί έκτακτα τη Δευτέρα

Με πλού­σιο ρεπορ­τάζ από το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο συν­δι­κά­των και φορέ­ων στο Σύνταγ­μα, αλλά και την υπο­δο­χή του αγω­νι­στι­κού κομ­βόι από την Πάτρα ο «Ρίζος» θα κυκλο­φο­ρή­σει έκτα­κτα τη Δευτέρα.

Με ανα­λυ­τι­κή παρου­σί­α­ση της συζή­τη­σης στη Βου­λή για την πρό­τα­ση μομ­φής, με την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και τις παρεμ­βά­σεις των άλλων βου­λευ­τών του Κόμματος.Ανταγωνισμοί & σχέδια που μυρίζουν μπαρούτι

Και με πλού­σια ύλη από τις εξε­λί­ξεις στο διε­θνή χώρο Μην τον χάσετε!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο