Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο «τέως ΚΝίτης» Θεοδωρικάκος

Τέως

Ως «τέως ΚΝί­της» ανα­φέ­ρε­ται σε επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση του ΣΥΡΙΖΑ ο Τ. Θεο­δω­ρι­κά­κος, με αφορ­μή τις δηλώ­σεις του σχε­τι­κά με τη βάρ­βα­ρη αντι­με­τώ­πι­ση των μετα­να­στών στον Εβρο.

Αλή­θεια, όμως, για­τί δεν τον ανα­φέ­ρουν και ως «τέως ΣΥΝ»; Μήπως δεν ήταν μαζί με τον πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσί­πρα που έφευ­γαν «πυξ λαξ» από την ΚΝΕ το 1991;

Για­τί όχι και «τέως ΠΑΣΟΚ»; Δεν ήταν μαζί με στε­λέ­χη του ΣΥΝ που πήγαι­ναν κατό­πιν στο ΠΑΣΟΚ, πριν κάνει την τελευ­ταία μετα­πή­δη­ση στη ΝΔ;

Αλή­θεια, προς τι η επι­λε­κτι­κή μνή­μη και το άγχος;

Από την άλλη, βέβαια, τους «νιώ­θου­με» τους ΣΥΡΙ­ΖΑί­ους και τον πόνο τους. Οσο πιο πολ­λά υπο­γρά­φουν μαζί με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τους λοι­πούς, από μνη­μό­νια και ΝΑΤΟι­κές βάσεις μέχρι τις κατά­πτυ­στες συμ­φω­νί­ες ΕΕ — Τουρ­κί­ας για τον εγκλω­βι­σμό των μετα­να­στών, τόσο πιο βαθιά στον βούρ­κο πρέ­πει να βάζουν το χερά­κι τους για να ψαρέ­ψουν στα θολά νερά.

Ασε που πρέ­πει να ψάξουν καμιά 40αριά χρό­νια πίσω, μπας και βρουν κάτι που να τους δια­φο­ρο­ποιεί τάχα με τους μετέ­πει­τα συνο­δοι­πό­ρους τους…

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο