Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε με το δεξί»

Χτες ήταν μία τυπι­κή συνε­δρί­α­ση της Βου­λής, κατά την οποία ψηφί­στη­κε από τους βου­λευ­τές το προ­ε­δρείο της Βου­λής. Η Βου­λή δια­λύ­θη­κε ήδη, προ­κη­ρύ­χθη­καν νέες εκλο­γές, αλλά… Αν κάτι ξεχώ­ρι­σε (πλέ­ον έχει πάψει να απο­τε­λεί και είδη­ση) είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρ­θω­σε ξανά να υπερ­ψη­φί­σει τον πρό­ε­δρο της Βου­λής τον οποίο πρό­τει­νε η Νέα Δημο­κρα­τία. Τι στο καλό; Στον αυτό­μα­το έχουν μπει, ψηφί­ζουν μόνο υπέρ; Κάποιοι κακε­ντρε­χείς πάντως σχο­λί­α­σαν εύστο­χα ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ μπή­κε με το δεξί»…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο