Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον ημιτελικό του Australian Open

Απο­δί­δο­ντας κατά δια­στή­μα­τα εξαι­ρε­τι­κό τένις, ο Στέ­φα­νος Τσι­τσι­πάς, ο οποί­ος βρί­σκε­ται στο Νο 4 της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης, προ­κρί­θη­κε στον ημι­τε­λι­κό του Australian Open, που φιλο­ξε­νεί­ται στην Μελβούρνη. 

Μετά από αγώ­να μίας ώρας και και 56 λεπτών, ο Ελλη­νας πρω­τα­θλη­τής, νίκη­σε άνε­τα τον Ιτα­λό, Για­νίκ Σίνερ (Νο 10) με 6–3, 6–4, 6–2 και με «έπα­θλο» ένα εισι­τή­ριο για τον τελι­κό, θ΄ αντι­με­τω­πί­σει ή τον Ρώσο, Ντα­νι­ίλ Μεντ­βέ­ντεφ (Νο 2) ή τον Κανα­δό, Φελίξ Οζέρ Αλια­σίμ (Νο 9).

Ο «Tsitsifast» μπή­κε στην «Rod Laver Arena» πολύ καλά προ­ε­τοι­μα­σμέ­νος και δεν άφη­σε κανέ­να περι­θώ­ριο αντί­δρα­σης στον αντί­πα­λο του. Στο πρώ­το σετ, έκα­νε άμε­σα break και προη­γή­θη­κε 3–0, ενώ στην συνέ­χεια, δια­τή­σε το σερ­βίς του και μετά από μόλις 37 λεπτά έφθα­σε στο 6–3.

Ανά­λο­γη ήταν η εικό­να του ματς και στο δεύ­τε­ρο σετ, με τον Ελλη­να πρω­τα­θλη­τή να «σπά­ει» το σερ­βίς του Σίνερ στο τρί­το γκέϊμ και να απο­κτά προ­βά­δι­σμα με 2–1 και 3–1, για να φθά­σει με άνε­ση στο 6–4, μετά από 45 λεπτά.

Απο­φα­σι­σμέ­νος να «καθα­ρί­σει» την νίκη και την πρό­κρι­ση, ο Τσι­τσι­πάς έκα­νε και πάλι νωρίς break στο σερ­βίς του Ιτα­λού τενί­στα και αφού προη­γή­θη­κε με 2–1, δεν έδω­σε στον Σίνερ την δυνα­τό­τη­τα ν΄ αντι­δρά­σει, καθώς του «έσπα­σε» για δεύ­τε­ρη φορά το σερ­βίς και απέ­κτη­σε ισχυ­ρό πλε­ο­νέ­κτη­μα, προη­γού­με­νος με 4–1 και 5–1. Ο Σίνερ κατά­φε­ρε να μειώ­σει σε 5–2, αλλά ο Τσι­τσι­πάς δια­τή­ρη­σε το σερ­βίς του και μετά από 34 λεπτά, έκλει­σε το σετ και την πρό­κρι­ση στην τελευ­ταία τετρά­δα του πρώ­του Grand Slam της χρονιάς.

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο