Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο φιλελευθερισμός δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο: Ο «Φιλελεύθερος» θέλει να επιβάλει μειώσεις

Ο Φιλε­λευ­θε­ρι­σμός δεν έχει κανέ­να έλε­ος και στις παρού­σες δύσκο­λες στιγ­μές που βιώ­νου­με όλοι, δεί­χνει τα «ματω­μέ­να δόντια του» στους εργα­ζό­με­νους της εφη­με­ρί­δας «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» στους οποί­ους θέλει να επι­βά­λει μειώ­σεις με πρό­σχη­μα τις δυσκο­λί­ες που προ­κα­λεί ο κοροναϊός.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο