Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο χάρτης της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς (Γράφημα)

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ένα γρά­φη­μά του απο­τύ­πω­σε όλα τα ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα που ανα­δύ­θη­καν στην Ευρώ­πη, τόσο γεω­γρα­φι­κά όσο και χρονολογικά.

Όσο και να δια­φω­νεί κανείς με τους λόγους που οδή­γη­σαν στην άνο­δο των ακρο­δε­ξιών και φασι­στι­κών κομ­μά­των, δεν παύ­ει το γρά­φη­μα να είναι ενδιαφέρον.

 

Για τα αίτια της ανό­δου του φασι­σμού στο ακόλουθο

Χρυ­σή Αυγή: Ηρθε για να μείνει;

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο