Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάσχα 2023: Ευχές

Η φλό­γα της ζωής να φέρει την ανά­στα­ση για τη Μεγά­λη Πρά­ξη. Να απαλ­λα­γού­με από τα αγκά­θι­να στε­φά­νια. Δάφ­νες ανά­στα­σης να γεμί­σουν τη ζωή μας.

Οι θερ­μό­τε­ρες ευχές όλων των συντε­λε­στών του Ατέ­χνως για Καλό Πάσχα.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο