Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πάτρα: Άθλια ρατσιστική επίθεση σε βάρος τρανς φοιτητή στο Πανεπιστήμιο

Άθλια ρατσι­στι­κή επί­θε­ση δέχθη­κε τρανς άτο­μο στο Πανε­πι­στή­μιο Πατρών. Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη στο Τμή­μα Επι­στη­μών της Εκπαί­δευ­σης. Σύμ­φω­να με όσα έχουν γίνει γνω­στά, άγνω­στοι προ­πη­λά­κι­σαν τον φοι­τη­τή και του έρι­ξαν μπο­γιές, την ώρα που πήγαι­νε για μάθημα.

Ο πρύ­τα­νης του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, Χρ. Μπού­ρας, μιλώ­ντας στην ΕΡΤ1, δήλω­σε πως ενη­με­ρώ­θη­κε για την επί­θε­ση, πριν από δύο εβδο­μά­δες, από την πρό­ε­δρο του τμή­μα­τος, όμως, ο φοι­τη­τής που δέχθη­κε την επί­θε­ση αρνή­θη­κε να επι­κοι­νω­νή­σει μαζί του.

Πηγή: 902.gr

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο