Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ

Η βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ, η μακρο­βιό­τε­ρη μονάρ­χης της Βρε­τα­νί­ας, πέθα­νε σήμε­ρα σε ηλι­κία 96 ετών, ανα­κοί­νω­σαν τα Ανά­κτο­ρα του Μπά­κιγ­χαμ.

«Η βασί­λισ­σα απε­βί­ω­σε εν ειρή­νη στο Μπαλ­μό­ραλ σήμε­ρα το από­γευ­μα», ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση των Ανακτόρων.

Ο μεγα­λύ­τε­ρος γιος της, ο 73χρονος Κάρο­λος, γίνε­ται αυτο­μά­τως βασιλιάς.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο