Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η Γαλλο-αμερικανίδα σκηνοθέτρια Τόνι Μάρσαλ

Η Γαλ­λο-αμε­ρι­κα­νί­δα σκη­νο­θέ­τρια, Τόνι Μάρ­σαλ, η μονα­δι­κή γυναί­κα που κέρ­δι­σε το γαλ­λι­κό κινη­μα­το­γρα­φι­κό βρα­βείο Σεζάρ καλύ­τε­ρης σκη­νο­θε­σί­ας για το «Venus beaute (instiut)» («Ινστι­τού­το ομορ­φιάς») το 2000, πέθα­νε σήμε­ρα σε ηλι­κία 68 ετών, δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο η ατζέ­ντισ­σά της Ελί­ζα­μπεθ Τάνερ.

Η Τόνι Μάρ­σαλ πέθα­νε «σήμε­ρα το πρωί έπει­τα από μακρά ασθέ­νεια», διευ­κρί­νι­σε η Ελί­ζα­μπεθ Τάνερ.

Κόρη της ηθο­ποιού Μισλέν Πρε­σλ και του Αμε­ρι­κα­νού ηθο­ποιού, σκη­νο­θέ­τη και παρα­γω­γού Ουί­λιαμ Μάρ­σαλ, η Τόνι Μάρ­σαλ είχε ξεκι­νή­σει την καριέ­ρα της στον κινη­μα­το­γρά­φο ως ηθο­ποιός το 1972 στην ται­νία «L’Evénement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune» («Το πιο σημα­ντι­κό γεγο­νός μετά την κατά­κτη­ση της Σελή­νης») του Ζακ Ντεμί.

Πέρα­σε στη σκη­νο­θε­σία το 1990 με το «Pentimento» και ακο­λού­θη­σαν μια δεκα­ριά ται­νί­ες μεγά­λου μήκους, μετα­ξύ των οποί­ων το «Ινστι­τού­το ομορ­φιάς» με τη Νατα­λί Μπεΐ και την Οντρέ Τατού, την πιο γνω­στή ται­νία της, που θα της χαρί­σει πολ­λά Σεζάρ μετα­ξύ των οποί­ων εκεί­να της καλύ­τε­ρης σκη­νο­θε­σί­ας και της καλύ­τε­ρης ταινίας.

Θα ακο­λου­θή­σουν το «Au plus près du paradis» («Πιο κοντά στον παρά­δει­σο») με την Κατρίν Ντε­νέβ και τον Γουί­λιαμ Χαρτ, το «France Boutique» με την Καρίν Βιάρ και τον Φραν­σουά Κλου­ζέ, ή το «Numéro une» με την Εμα­νου­έλ Ντε­βός το 2017, η τελευ­ταία ται­νία της για τον αγώ­να μιας μηχα­νι­κού να γίνει επι­κε­φα­λής μιας εται­ρί­ας του CAC 40.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο