Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η δημοσιογράφος Μένυα Παπαδοπούλου

Πέθα­νε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής, έπει­τα από άνι­ση μάχη με τον καρ­κί­νο, σε ηλι­κία 74 ετών, η δημο­σιο­γρά­φος Αση­μί­να (Μένυα) Παπαδοπούλου.

Τα θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους της εκφρά­ζουν το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της ΕΣΗΕΑ και η ΕΡΤ.

Η κηδεία της Μένυας Παπα­δο­πού­λου θα γίνει το Σάβ­βα­το, 2 Φεβρουα­ρί­ου 2019, στις 12 μ. στο Α’ Νεκρο­τα­φείο Αθηνών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο