Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η δημοσιογράφος Πόπη Χριστοδουλίδου

Έφυ­γε από τη ζωή η δημο­σιο­γρά­φος Πόπη Χρι­στο­δου­λί­δου, η οποία τα τελευ­ταία χρό­νια αντι­με­τώ­πι­ζε σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα υγείας.

Η κ. Χρι­στο­δου­λί­δου υπη­ρέ­τη­σε το ναυ­τι­λια­κό / πει­ραϊ­κό ρεπορ­τάζ, ενώ υπήρ­ξε διοι­κη­τι­κό μέλος του ΕΔΟΕΑΠ.

Είχε δια­τε­λέ­σει και πρό­ε­δρος του πει­θαρ­χι­κού της ΕΣΗΕΑ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο