Πέθανε η ηθοποιός Μαρία Ζαφειράκη

Έφυ­γε από τη ζωή τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής 2 Νοεμ­βρί­ου η ηθο­ποιός Μαρία Ζαφει­ρά­κη. Η Μαρία γεν­νή­θη­κε στην Κοζά­νη. Σπού­δα­σε στην δρα­μα­τι­κή σχο­λή του Μιχαη­λί­δη. «Υπήρ­ξε ένας άνθρω­πος του θεά­τρου πιστή στην τέχνη της που πάλε­ψε για να κρα­τή­σει υψη­λά τα πιστεύω της. Από το ξεκί­νη­μα της ως ηθο­ποιός έγι­νε μέλος του ΣΕΗ (28/01/1956). Δου­λέ­ψε … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Πέθα­νε η ηθο­ποιός Μαρία Ζαφει­ρά­κη.