Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Μιχοπούλου

«Έφυ­γε» από τη ζωή η ηθο­ποιός Σοφία Μιχο­πού­λου, το όνο­μα της οποί­ας συν­δέ­θη­κε άρρη­κτα με το Θέα­τρο «Άττις» όντας για πολ­λά χρό­νια συνερ­γά­τι­δα του Θόδω­ρου Τερζόπουλου.

Εργά­στη­κε στο Θέα­τρο Τέχνης με σκη­νο­θέ­τη τον Κάρο­λο Κουν από το 1958 έως το 1968, ενώ από το 1985 άρχι­σε να συνερ­γά­ζε­ται με το Θέα­τρο Άττις και τον Θόδω­ρο Τερ­ζό­που­λο, ερμη­νεύ­ο­ντας σημα­ντι­κούς ρόλους.

Συνερ­γά­στη­κε επί­σης με το Δρα­μα­τι­κό Κέντρο Βιέν­νης, το Εθνι­κό Θέα­τρο, το Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλά­δος και άλλους θεα­τρι­κούς οργα­νι­σμούς, ενώ συμ­με­τεί­χε σε σεμι­νά­ρια με τον Tatsumi Hijikata στο Τόκιο και τον Peter Brook στο Παρίσι.

Ο ιδρυ­τής του Θεά­τρου «Άττις», σκη­νο­θέ­της Θεό­δω­ρος Τερ­ζό­που­λος, απο­χαι­ρέ­τη­σε την Σοφία Μιχο­πού­λου με μία συγκι­νη­τι­κή ανάρ­τη­ση στο λογα­ρια­σμό του στο Facebook.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο