Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η ηθοποιός Τζίνα Λολομπρίτζιτα

Η ηθο­ποιός Τζί­να Λολο­μπρί­τζι­ντα πέθα­νε σε ηλι­κία 95 ετών. Η Λολο­μπρι­τζί­τα έγι­νε δημο­φι­λής τη δεκα­ε­τία του 1950 ως το από­λυ­το μεσο­γεια­κό σύμ­βο­λο του σεξ και στη συνέ­χεια, όταν απο­σύρ­θη­κε από την υπο­κρι­τι­κή, ασχο­λή­θη­κε με τη φωτο­γρα­φία και τη γλυπτική.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο