Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η η «αιώνια έφηβη του ιταλικού σινεμά» Κατρίν Σπάακ

Η βελ­γοϊ­τα­λί­δα ηθο­ποιός Κατρίν Σπά­ακ, ηγε­ρία του ιτα­λι­κού μετα­πο­λε­μι­κού σινε­μά, πέθα­νε χθες σε ηλι­κία 77 ετών, μετέ­δω­σε η Rai.

Η Κατρίν Σπά­ακ είχε υπο­στεί εγκε­φα­λι­κό το 2020 και έκτο­τε βρι­σκό­ταν σε νοσο­κο­μείο της Ρώμης.

Κόρη του σενα­ριο­γρά­φου Σαρλ Σπά­ακ, ανι­ψιά του βέλ­γου πρω­θυ­πουρ­γού Πολ-Ανρί Σπά­ακ, η Κατρίν Σπά­ακ γεν­νή­θη­κε στις 3 Απρι­λί­ου 1945 στην Γαλλία.

Συνερ­γά­σθη­κε με τον Ζαν Μπε­κέρ (“Le trou”) πριν φύγει για την Ιτα­λία όπου θα εξε­λι­χθεί σε σταρ του σινε­μά και της τηλεόρασης.

Εμφα­νί­σθη­κε στις ται­νί­ες «Ο Φαν­φα­ρό­νος» του Ντί­νο Ρίζι, «Η Γάτα με τις Εννιά Ουρές» του Ντά­ριο Αρτζέ­ντο, «Weekend at Dunkirk, Δουν­κέρ­κη — 2 Ιου­νί­ου» του Ανρί Βερ­νέιγ, «Scandalo Secreto», της Μόνι­κα Βίτι.

Τρα­γου­δί­στρια, έγι­νε γνω­στή το 1963 με το «Quelli della mia età», δια­σκευή του «Tous les garçons et les filles» της Φραν­σουάζ Αρντί.

Στο Twitter, ο Πιερ Λεσκύρ, πρό­σω­πο της γαλ­λι­κής τηλε­ό­ρα­σης, χαι­ρέ­τι­σε την «εφη­βι­κή και ελεύ­θε­ρη ομορ­φιά» της, ενώ ο συγ­γρα­φέ­ας Ανρί-Ζαν Σερ­βά «την αιώ­νια έφη­βη του ιτα­λι­κού σινεμά».

Στην Ιτα­λία, ο υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Ντά­ριο Φραν­τσε­σκί­νι απο­χαι­ρέ­τη­σε «την εκλε­κτι­κή, καλ­λιερ­γη­μέ­νη και εκλε­πτυ­σμέ­νη καλ­λι­τέ­χνι­δα που βρή­κε στην χώρα μας το σπί­τι που την υπο­δέ­χθη­κε και αγάπησε».

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο