Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η Ιβάνα Τραμπ

Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, Ντό­ναλντ Τραμπ, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι πέθα­νε η πρώ­ην σύζυ­γός του, Ιβά­να, σε ηλι­κία 73 ετών.

«Με μεγά­λη θλί­ψη ενη­με­ρώ­νω όλους εκεί­νους που την αγά­πη­σαν, οι οποί­οι είναι πολ­λοί, ότι η Ιβά­να Τραμπ απε­βί­ω­σε στο σπί­τι της, στη Νέα Υόρ­κη», ανέ­φε­ρε ο Ντό­ναλντ Τραμπ σε μήνυ­μά του στην πλατ­φόρ­μα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης Truth Social.

Η Ιβά­να Τραμπ ήταν η πρώ­τη σύζυ­γος του Ντό­ναλντ Τραμπ, με τον οποίο απέ­κτη­σε τρία παι­διά: τον Ντό­ναλντ Τζού­νιορ, την Ιβάν­κα και τον Έρικ.

Γεν­νή­θη­κε στις 20 Φεβρουα­ρί­ου 1949 στην πρώ­ην Τσε­χο­σλο­βα­κία. Μετα­κό­μι­σε στον Κανα­δά στη δεκα­ε­τία του 1970 και ακο­λού­θως στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, όπου παντρεύ­τη­κε τον Ντό­ναλντ Τραμπ το 1977.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο