Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η Κριστίν Μακβί, τραγουδίστρια του συγκροτήματος «Fleetwood Mac»

Η τρα­γου­δί­στρια και στι­χουρ­γός Κρι­στίν Μακ­βί, μέλος του βρε­τα­νο-αμε­ρι­κα­νι­κού συγκρο­τή­μα­τος Fleetwood Mac, έφυ­γε από τη ζωή σήμε­ρα σε ηλι­κία 79 ετών, όπως ανα­κοί­νω­σε η οικο­γέ­νειά της μέσω Facebook.

Το συγκρό­τη­μα Fleetwood Mac — η ονο­μα­σία του οποί­ου προ­έρ­χε­ται από τα επώ­νυ­μα των ιδρυ­τών, του μπα­σί­στα Τζον Μακ­βί και του ντρά­μερ Μικ Φλίτ­γουντ — δημιουρ­γή­θη­κε το 1967, αλλά με την πάρο­δο των ετών έγι­ναν προ­σθα­φαι­ρέ­σεις μελών.

Η Κρι­στίν Πέρ­φεκτ γεν­νή­θη­κε στις 12 Ιου­λί­ου 1943 στη νοτιο­δυ­τι­κή Αγγλία. Εντά­χθη­κε στους Fleetwood Mac το 1970, δύο χρό­νια μετά τον γάμο της με τον Τζον Μακ­βί (σ.σ. επέ­λε­ξε να κρα­τή­σει το επώ­νυ­μό του). Το ζευ­γά­ρι χώρι­σε το 1976, αφού η Κρι­στίν ερω­τεύ­τη­κε έναν τεχνι­κό φωτι­σμού, αλλά δια­τή­ρη­σε επαγ­γελ­μα­τι­κή σχέση.

Το άλμπουμ «Rumours» (κυκλο­φό­ρη­σε το 1977), το οποίο πού­λη­σε περισ­σό­τε­ρα από 40 εκα­τομ­μύ­ρια αντί­τυ­πα και είναι ένα από τα άλμπουμ με τις μεγα­λύ­τε­ρες πωλή­σεις στα χρο­νι­κά, ηχο­γρα­φή­θη­κε την περί­ο­δο του χωρι­σμού του ζευγαριού.

Η Κρι­στίν Μακ­βί κυκλο­φό­ρη­σε φέτος ένα σόλο άλμπουμ με τον τίτλο «Songbird».

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο