Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η Μάνια Τεγοπούλου

Πέθα­νε σήμε­ρα η Μάνια Τεγο­πού­λου, κόρη του Κίτσου Τεγό­που­λου, εκδό­τη της «Ελευ­θε­ρο­τυ­πί­ας», η οποία νοση­λευό­ταν  τον τελευ­ταίο μήνα στο «Ιασώ» με κίρ­ρω­ση του ήπα­τος περι­μέ­νο­ντας για μεταμόσχευση.

Η Μάνια Τεγο­πού­λου είχε ανα­λά­βει τα ηνία της “Χ.Κ. Τεγό­που­λος Α.Ε.” το 2008 μετά απ’ το θάνα­το του πατέ­ρα της Κίτσου Τεγό­που­λου μέχρι τον Δεκέμ­βριο του 2011 οπό­τε και έκλει­σε. Επα­να­κυ­κλο­φό­ρη­σε στις αρχές του 2013, μόνο και μόνο για να ξανα­κλεί­σει το Νοέμ­βριο του 2014.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο