Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η τραγουδίστρια Τίνα Τέρνερ

Έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή, σε ηλι­κία 83 ετών, η θρυ­λι­κή τρα­γου­δί­στρια της ροκ Τίνα Τέρ­νερ. Η απο­κα­λού­με­νη «για­γιά της ροκ» άφη­σε την τελευ­ταία της πνοή στην Ελβε­τία και συγκε­κρι­μέ­να στο σπί­τι της, στην πόλη Κούσ­ναχτ, κοντά στη Ζυρί­χη, ανα­κοί­νω­σε εκπρό­σω­πός της.

Γεν­νή­θη­κε ως Άννα Μέι Μπού­λοκ στις 26 Νοεμ­βρί­ου 1939 σε μια αγρο­τι­κή κοι­νό­τη­τα του Τενε­σί. Ο πατέ­ρας της ήταν επι­στά­της σε φάρ­μα και η μητέ­ρα της εγκα­τέ­λει­ψε την οικο­γέ­νεια όταν η μετέ­πει­τα σταρ της ροκ ήταν μόλις 11 ετών.

Ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα της στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1950, όταν την ανα­κά­λυ­ψε ο Άικ Τέρ­νερ και της άλλα­ξε το όνο­μα σε Τίνα Τέρ­νερ, προ­τού ακό­μη παντρευ­τούν στην Τιχουά­να του Μεξι­κού. Χώρι­σε το 1976 αφού – όπως απο­κά­λυ­ψε στην αυτο­βιο­γρα­φία της – έπε­σε θύμα συζυ­γι­κής βίας. Πήρε τελι­κά δια­ζύ­γιο δύο χρό­νια αργότερα.

Το 1985 γνώ­ρι­σε τον Έρβιν Μπαχ, με τον οποίο δια­τη­ρού­σε δεσμό επί 27 χρό­νια, προ­τού ενω­θούν με τα δεσμά του γάμου το 2013.

Στην πολυ­ε­τή καριέ­ρα της ηχο­γρά­φη­σε σπου­δαί­ες επι­τυ­χί­ες, όπως τα τρα­γού­δια «What’s Love Got to Do with It» και «(Simply) The Best», τα άλμπουμ της πού­λη­σαν περισ­σό­τε­ρα από 100 εκα­τομ­μύ­ρια αντί­τυ­πα παγκο­σμί­ως, ενώ βρα­βεύ­τη­κε με 12 Grammy. Απέ­κτη­σε το προ­σω­πι­κό της αστέ­ρι στη Λεω­φό­ρο της Δόξας στο Χόλι­γουντ και το όνο­μά της συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στο Rock & Roll Hall of Fame.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο